Tuchořické vápence - 12. muzejní exkurze s přírodovědci

Tentokrát spolu s přírodovědci lounského muzea navštívíte nejznámější paleontologickou lokalitu Lounska v Tuchořicích, bohatou na měkkýší a savčí faunu v třetihorních sladkovodních vápencích. Dále nás čeká památný dub v Tuchořicích, menhiry v okolí či údolí Hasiny u Lipence. Sraz 26. 11. 2022 v 9.00 na návsi v Tuchořicích (50.2849N, 13.6628E). Předpokládaný konec kolem 13 hod. Nutné vlastní auto k přesunům. Akce se koná za jakéhokoliv počasí. Vstupné dobrovolné. Dotazy na telefonu 777 862 231.