SÝRAŘSKÝ KURZ

V sobotu 21. 5. 2016 se v Archeologickém skanzenu Březno sešlo několik desítek kurzistů a přihlížejících diváků. Absolvovali společně sýrařský kurz a slavnostně zahájili pokus s dlouhodobým uskladněním sýru v zemní jámě. Kurz vedly lektorky Luďka Fialová a Zdenka Lněníčková z Podbořanska. Ukončení pokusu s uskladněním sýru se předpokládá v září letošního roku.