STAVITELSKÉ LÉTO VE SKANZENU POKRAČUJE

STAVITELSKÉ LÉTO POKRAČUJE
Stavíme dlouhý dům. Během září budeme odkorňovat dřevo, vyměřovat půdorys, opalovat části konstrukce, které budou v zemi, připravovat tesařské spoje. Přičuchněte k pravěku a přijďte nám pomoci! Dobrovolníci jsou vítáni! Informace o aktuálním dění najdete na webu skanzenu a FB.