Spolkový život v Lounech II. – Louny jako bašta češství

od 17.00
Spolkový život v Lounech II. – Louny jako bašta češství
Přednáška k nově vydané knížce Martina Vostřela. Podíváme se na vznik nacionalismu i jeho projevy ve společnosti. Louny byly českým městem na česko-německé jazykové hranici a výrazně pomáhaly českým menšinám na severozápadě Čech. Někdy docházelo až ke komickým situacím. Například v roce 1882 byly dvě lounské dámy pokutovány za použití německých slov, a musely odevzdat 2 zl. ve prospěch Ústřední matice školské na podporu českého jazyka. Vstupné 20 Kč.