Slavnostní otevření domu Sokolů z Mor po rekonstrukci

Muzejní událost sezóny je tu! Konečně otevíráme naši hlavní výstavní budovu – dům Sokolů z Mor na Pivovarské ulici č. p. 43. Slavnostní otevření budovy proběhne v pátek 24. 6. 2022 od 17 hod. a bude spojeno s vernisáží nové expozice Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera – Lounsko a turistika před 100 lety (autor výstavy PhDr. Martin Vostřel Ph.D) a stěžejní archeologické výstavy Pravěk Lounska (autoři PhDr. Petr Novák CSc. a Mgr. Anastázie Ryšková). Při příležitosti otevření výstavy Pravěk Lounska bude pokřtěna stejnojmenná kniha Petra Nováka.

Akci doprovodí trio Kvítek (pod vedením Lenky Petržilkové), pravěká kapela Altsteinzeitliche Knochenklangbilder (Luboš Rypka a spol) a duo Nostalgie (Miloslav Wainer a Tomáš Impellizzeri).

Navíc v sobotu 25. 6. 2022 bude dům Sokolů z Mor otevřen zdarma a v 11.00 a 15.00 proběhnou komentované prohlídky nové expozice Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera – Lounsko a turistika před 100 lety a komentované prohlídky výstavy Pravěk Lounska v 10.00 a 14.00. Komentovanými prohlídkami Vás provedou autoři nové expozice a výstavy.

Karel Goszler byl přijat jako první občan Loun do Síně slávy české turistiky


V roce 2022 bylo přijato pět osobností do prestižní Síně slávy české turistiky. Mezi nimi je i první obyvatel Loun, nezdolný turista, propagátor turistiky, fotograf a dlouholetý činovník lounského odboru Klubu českých turistů Karel Goszler (1865–1936).


Jeho jmenování zástupcem generálního sekretáře KČT Ing. Mojmírem Nováčkem se uskuteční v pátek 24. června od 17.00 u příležitosti slavnostního znovuotevření hlavní výstavní budovy muzea. Znovuobjevený Karel Goszler se dočkal bezmála 90 let po své smrti svého docenění!