PRVNÍ POKUS ROKU 2016

Od soboty 2. dubna 2016 probíhá v Archeologickém skanzenu Březno pokus s pěstováním méně častých druhů obilovin. Informace o průběhu a výsledku pokusu vám budeme pravidelně přinášet na našem webu.


Základní charakteristika pokusu:
Název: Pozorování rozdílů růstu tradičních obilovin
Cíl pokusu: Vypozorovat a popsat, jakým způsobem se
při výsevku 200 kg klásků na hektar chovají během růstu jednotlivé druhy pšenice, jmenovitě: jednozrnka, dvouzrnka a špalda
Provádí: Česká zemědělská univerzita v Praze,
Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie
Zodpovědná osoba: Prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
Doba trvání: Duben - září 2016