Krajina v srdci Evropy

Přírodovědná expozice byla uzavřena.

Přírodovědná expozice představuje složitý a velmi pestrý geologický vývoj krajiny pod Krušnými horami v průběhu milionů let jejího formování. V první části naleznete převážně geologickou charakteristiku blízkého okolí. Druhá část expozice je věnovaná chráněným lokalitám, stavu životního prostředí a přírodním zajímavostem na Lounsku a Žatecku.