Přírodovědná exkurze Za švartnou od Kounova po Jedomělice

 Na březnové exkurzi prozkoumáme několik historických lokalit těžby černého uhlí z kounovské sloje a pokusíme se nalézt tabulky švartny, ze které ve 2. století př. n. l. Keltové vyráběli šperky. Také se zastavíme u několika památných stromů a možná i u prvních jarních květů. Sraz je v 9:30 v Kounově u obecního úřadu (50.21267, 13.67724). Doporučené vybavení: turistická obuv, teplé oblečení a geologické kladívko. Předpokládaný konec kolem 14 hod. Akce se koná za každého počasí. Vstupné dobrovolné. Dotazy na tel. 777 466 164.