Příprava a ochutnávka viktoriánských vánočních pochutin

Čtvrtá neděle adventní
10 – 15 hod.
Příprava a ochutnávka viktoriánských vánočních pochutin.
15 hod. Koncert – „Vánoční melodie“ v podání Josefa Bláhy a Marie Wiesnerové.
Doprovodný program k výstavě „Čas radosti, rozmilosti“.