přednáška Výhody a nevýhody hnojení

Přednáška prof. RNDr. Michala Hejcmana, Ph.D. et Ph.D.:
"Výhody a nevýhody hnojení"
Hledáte-li odpověď na téměř hamletovskou otázku: "Hnojit či nehnojit?", přijďte si poslechnout přednášku prof. Hejcmana na toto téma. Přednáška proběhne ve čtvrtek 25. května od 17 hodin, ve výstavních prostorách muzea č. p. 43. Vstupné 20 Kč.