přednáška ROČOVSKÝ KLÁŠTER VČERA A DNES

ROČOVSKÝ KLÁŠTER VČERA A DNES
Povídání s voršilkami a Janem Řeřichou
Ve středu 19. října od 17 h. ve sklepním sále lounského muzea; vstupné 20 Kč.

Letošní 700. jubileum Karla IV. nenabízí pro Louny mnoho možností, jak je oslavit. Vysoká věž chrámu sv. Mikuláše je asi jediná místní památka z jeho doby. Ovšem jedna obec v okolí Loun na vládu Otce vlasti vzpomíná s velkou vděčností – Ročov. Albrecht z Kolovrat, hejtman a maršálek královny Anny Svídnické, roku 1352 založil město Horní Ročov a o dvacet let později klášter augustiniánů. Ze 14. století se sice dochovalo pouze několik listin a iluminovaný graduál, ale klášterní budovy, třebaže v barokním hávu, také dosud přečkaly všechny pohromy a režimy. Letos v srpnu dokonce začaly náročné opravy konventu.
Klášter je úzce spjat s lounským muzeem. V roce 1955 získalo „darem“ od Náboženské matice hodnotný inventář i celou klášterní knihovnu. Po sametové revoluci bylo vše vráceno České provincii Řádu sv. Augustina, ale knihovna zůstala v muzeu jako depozitum. Ročovský klášter má již od svého založení bohatou historii, ale právě poslední půlstoletí jeho existence i jeho budoucnost nás nyní možná zajímá nejvíce.
Letos je to 50 let od příchodu sester voršilek do dětské psychiatrické léčebny v Ročově, kde působily 20 let. Zatímco předtím musely pracovat v textilních továrnách na Liberecku, v říjnu 1966 jim bylo konečně umožněno věnovat se mládeži a částečně tak naplňovat své původní poslání. Po revoluci se léčebna vystěhovala a klášter začal chátrat. Teprve před dvěma lety se opuštěných budov ujal Jan Řeřicha, významný pražský sochař, který již roku 2000 daroval do kláštera sv. Tomáše na Malé Straně nadživotní plastiku sv. Augustina. Jan Řeřicha proslul především svými hudebními nástroji. Jeho kamenná kytara nebo mramorové housle nejsou pouhými atrapami, ale koncertními nástroji, na něž hrají takoví mistři jako Štěpán Rak nebo Jaroslav Svěcený. Nyní mistr Řeřicha začal s rozsáhlou rekonstrukcí ročovského kláštera, při které již objevil řadu zajímavých historických prvků, jež by rád, zatím na fotografiích, ukázal veřejnosti. Přijďte proto ve středu 19. října v 17 hodin do sklepního sálu lounského muzea pobesedovat s voršilkami a zavzpomínat na dobu nedávno minulou. Od sochaře J. Řeřichy se zase dozvíte o průběhu oprav a jeho plánech do budoucna. Na tento komponovaný večer by měl dorazit i zástupce z řad pražských augustiniánů.

Jaroslav Havrlant