přednáška REPUBLIKA A NAŠE MĚSTO V LETECH 1945-48

V úterý 28. dubna 2015 od 17.00 proběhne v lounském muzeu první z cyklu přednášek věnovaných památce 70. výročí osvobození.  Přednáška Republika a naše město v letech 1945-48 bude zaměřená na poválečný vývoj Československa v období let 1945–48. Zvláštní pozornost bude věnována Košickému vládnímu programu a představám naší společnosti o budoucím uspořádání znovuobnovované republiky v konfrontaci s poválečnou realitou. Druhá část přednášky pak bude věnována popisu událostí v Lounech ve sledovaném období. Vstupné 20 Kč.