přednáška NEUVĚŘITELNÝ SVĚT PRVNÍCH ZEMĚDĚLCŮ

Oblastní muzeum v Lounech ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče si dovoluje vás pozvat na autorskou přednášku PhDr. Daniela Stolze, Ph.D.  „Neuvěřitelný svět prvních zemědělců“. Přednáška je pořádána na závěr stejnojmenné výstavy, kterou v prostorách Oblastního muzea v Lounech můžete navštívit do 20. listopadu tohoto roku.
Využijte poslední příležitosti prohlédnout si ty nejzajímavější artefakty a poslechnout si o nejvýznamnějších fenoménech mladší doby kamenné ve středoevropském prostoru. Autoři výstavy byli inspirováni podobnými počiny zahraničních muzeí, a tak je výsledkem poutavý a interaktivní unikát v prostředí českého muzejnictví.

Přednáška proběhne 15. 11. 2016 od 17 hodin.
Vstupné 20 a 10 korun.