přednáška MALOVANÝ STROP KOSTELA SV. MIKULÁŠE V ORASICÍCH

Přednáška o restaurování v kraji ojedinělé památky – malovaného kazetového stropu od malíře Kryštofa Tietzeho z roku 1703. Jsou zde zobrazeny většinou výjevy z legend o sv. Mikuláši. Přednáší PhDr. Vít Honys z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. Vstupné 20 Kč.

Za Mikulášem až na strop - audio nahrávka