přednáška LUCEMBURKOVÉ V EVROPSKÉM KONTEXTU

Ve čtvrtek 21. dubna od 17.00 se v lounském muzeu uskuteční přednáška přední české historičky prof. Lenky Bobkové, která zasadí dobu Karla IV. do evropského kontextu. Představí nám jeho promyšlenou politiku, díky níž se Praha zařadila mezi nejvýznamnější evropská města a Karel IV. se stal nejmocnějším panovníkem své doby.