přednáška LOUNSKÉ KOSTELY II.

V dubnu proběhl první díl přednášky o historii našich kostelů spojené s promítáním různých obrázků, které se při prohlídce památek obvykle ukázat nemohou. Nyní v úterý 12. 12. od 17 h.
se zaměříme na kostely Matky Boží a 14. sv. Pomocníků a pohnuté dějiny 20. století, kdy mimo jiné v Lounech vzniklo několik chrámových betlémů. Zaměříme se přitom na vystavený betlém Sebastiana Osterriedera a zajímavé okolnosti jeho pořízení v roce 1928. Přednáší Jaroslav Havrlant, Th.D. Vstupné 20 Kč