přednáška KATOLICKÁ TEOLOGIE 1850–1950 A VÝZVY PŘÍRODNÍCH VĚD

Vztah křesťanství k astronomii, evoluci a vzniku člověka je stále velmi zajímavé a diskutované téma. Jak se k tomuto problému stavěli čeští teologové v klíčové době, kdy se např. darwinismus teprve rodil, pojedná Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D., který bezesporu patří mezi nejpřednější současné teology. Přednáška vychází z jeho knihy Zápolení o naději a lidskou důstojnost. Jednotné vstupné 20 Kč.