přednáška KAREL IV. A HUDBA

Jaká hudba zněla na francouzském či českém královském dvoře? Jak se zpívalo v pražské katedrále doby Arnošta z Pardubic? Co si prozpěvovali studenti na středověké univerzitě? Přednášku spojenou s poslechem hudebních ukázek pronese přední odborník na gregoriánský chorál docent David Eben, vedoucí souboru Schola Gregoriana Pragensis. Vstupné 20 Kč.


Panování Karla IV. je obvykle spojováno s usilovnou stavební činností a vznikem cenných památek výtvarného umění. Co však můžeme říci o jeho vztahu k hudbě? Ač se nám může zdát hudba méně „hmatatelná“ než budovy, je zřejmé, že byla pevnou součástí jeho života. Zejména hudba spojena s bohoslužbou se přímo propojovala s Karlovými představami o duchovní podstatě panovnické moci. Nesmíme však opomenout ani další oblasti tehdejší hudební kultury – hudbu instrumentální nebo milostnou poezii českou a německou.
V naší přednášce se pokusíme postihnout „mnohovrstevnost“ tehdejšího hudebního života a v různých ukázkách si přiblížíme si hudbu, která byla úzce spjatá s osobou či působením Karla IV. Zastavíme se u jeho mladých let strávených ve Francii, jeho vztahu ke svatovítské katedrále a naznačíme hudební repertoár pražského královského dvora. Navštívíme také nově založenou pražskou univerzitu, která byla schopna vstřebávat a dále rozvíjet vlivy soudobé francouzské tvorby.