přednáška EMIL HOLUB A JEHO SEN

sobota 28. ledna od 15 hodin
Přednáška afrikanistky Marie Imbrové o motivaci cest Emila Holuba, o jeho snech a záměrech, o jeho zrání v africké společnosti, hledání  jeho odkazu  v jižní Africe a o konfrontaci názorů na jeho osobnost. S možností zakoupení dobových  publikací o Emilu Holubovi.