přednáška DENNÍ MOTÝLI LOUNSKÉHO STŘEDOHOŘÍ

Na stepních kopcích Lounska (Raná, Oblík, Milá a další) žije 89 druhů denních motýlů, což je polovina fauny denních motýlů České republiky. Na přednášce zoologa Správy CHKO České středohoří Litoměřice Pavla Moravce se posluchači seznámí s nejzajímavějšími druhy motýlů, kteří se zde vyskytují a dozvědí se i informace o projektu LIFE+ Stepi Lounského středohoří, který je zaměřený na aktivní ochranu mezinárodně významných stepních společenstev.