Pozdní jaro na Džbánu

Během další přírodovědné exkurze s přírodovědci lounského muzea vyrazíme do přírodního parku Džbán, kde budou naším hlavním cílem tamní vzácné a zároveň oku lahodící květiny - vzácné orchideje střevíčníky pantoflíčky, kterými je Džbán proslulý, okrotice bílé, a další druhy orchidejí. Krom toho uvidíme také stráně porostlé vytáhlými třemdavami bílými, žáby v přírodní památce Kalivody, staré Kalivodské bučiny, pozůstatky po těžbě Kounovské permokarbonské černouhelné sloje a džbánské opuky.
K přesunům mezi lokalitami je nutné vlastní auto. Akce je vhodná především pro rodiny s dětmi, koná se za jakéhokoliv počasí. S sebou: vhodné oblečení, obuv do terénu, svačinu. Vstupné dobrovolné. Předpokládaný konec kolem 14 hod. Dotazy na telefonu 777 862 231.