Poklady ze švartny

Na výchozech tzv. kounovské černouhelné sloje na Kladensku a Rakovnicku těžili staří Keltové vrstvu uhelné břidlice - švartny, ze které vyráběli krásné náramky. Vrstva je unikátní i pozůstatky flóry a fauny, především žraloků, rybovitých obratlovců, krytolebců a prvotních plazů. Přijďte si prohlédnout šperky nejen z archeologických nalezišť, ale i ze současné experimentální výroby, prováděné tradiční technikou p. Jirkou Vykydalem. Výstava je doplněna rekonstrukcemi pravěkého života z období svrchního karbonu od p. Davida Bergera. Na vernisáž v úterý 16. 1. od 17.00 zve kurátor výstavy O. Janeček.