Po stopách prvního pochodu KČT Louny z roku 1894

V sobotu 15. června se konal u příležitosti 130. výročí založení lounského odboru KČT výlet Po stopách prvního pochodu KČT Louny z roku 1894. Akcie proběhla ve spolupráci Oblastního muzea v Lounech a lounského odboru KČT. Nejprve se turisté sešli před hotelem Koruna na lounském náměstí, odkud vyráželi i naši předchůdci na svůj první výlet 10. června 1894 a udělali jsme společnou fotografii více než tří desítek členů a nadšenců.
Pochod nabízel dvě varianty – celou trasu v délce 28 km z Loun přes Vršovice, Černčice, Oboru, Slavětín, Radonice, Pátek a Stradonice do Peruce. Druhá, 10 kilometrová trasa, začínala na Pátku a končila také na Peruci.
Tento výlet měl jednu zajímavost – byl doprovázen komentářem z dobového tisku, který přibližoval turistům počátky lounského odboru i průběh pochodu z roku 1894. Role průvodců se ujali Martin Vostřel a Jiří Plaček.
Z Loun nás vyrazilo sedm. Za drobného deště jsme došli až do Slavětína, kde byla domluvená komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba v podání Richarda Hausenblase. Poté jsme se ubírali přes Radonice bývalou alejí Jablonského, až jsme stanuli na břehu Ohře naproti páteckému zámku. Řeku jsme zdolali přívozem a po krátkém občerstvení v Radonicích jsme pokračovali, abychom se spojili ve Stradonicích s druhou, třicetičlennou skupinou, která šla 10 kilometrovou trasu. Ve Stradonicích na nás čekal Jaromír Tlustý, který se zhostil role bývalého starosty Klapky, který zde vítal před 130 lety první turisty.
Odsud už jsme pokračovali společně na Stradonku a dále přes Chrastín až do Peruce. Tam na nás krom Oldřichova dubu a Boženiny studánky čekalo také občerstvení v kavárně Za Dubem.
Akce se vydařila, celkový počet byl 45 osob, z toho 7 šlo 28 kilometrovou trasu, 30 šlo 10 kilometrů a dalších 8 turistů se přidalo na kratší úseky. Nejmladšímu účastníkovi byly 4 roky.
Akci vedl Martin Vostřel, velké poděkování patří i Jiřímu Plačkovi, Jaromíru Tlustému, Honzovi Žaludovi a Petře a Štěpánovi Kotkovým.