Po stopách Mistra Jana Husa III. Krakovec

Muzeum pořádá jednodenní zájezd na hrad Krakovec. Během cesty navštívíme pomník Mistra Jana Husa ve Hředlích, kapli Jeronýma Pražského v Hostokryjích, hrad Krkovec a kostel Církve československé husitské v Lužné. Cena 200 Kč zahrnuje i vstupné do hradu a prohlídku kostela v Lužné s výkladem. Přihlášky v pokladně muzea.

Odjezd autobusu v 9 hodin z Komenského náměstí (naproti Bille, před Českou pojišťovnou).

Návrat kolem 16 hod.