Po stopách Mistra Jana Husa II. Kozí Hrádek – TÁBOR – Husinec

U příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa pořádá lounské muzeum 24.–25. října 2015 dvoudenní zájed. 

sobota, 24. října
7:00    odjezd z Komenského nám.
9:20     Kozí Hrádek – prohlídka, pak pěšky do Sezimova Ústí (2 km)
12:00    přesun do Tábora a oběd (individuálně)
13–17    Husitské muzeum – prohlídka (výstava Jan Hus 1415/2015, expozice Husité, Středověké podzemí)
17:00    večeře, ubytování
18:00    prohlídka města Tábora s průvodcem
 
neděle, 25. října
6:30–8:00    snídaně
9:00    odjezd autobusu do Příběnic nebo pěšky z Tábora (10 km)
12:00    zřícenina Příběnice (prohlídka a oběd)
13:00    odjezd do Husince
14:30    Husinec – rodný domek – nová expozice
17:00    cesta zpět – podle času Sudoměř (památník)
20:00    přibližná doba návratu do Loun
 
Cena zájezdu 850 Kč zahrnuje nocleh, snídani i vstupy na výstavy. Platí se v lounském muzeu.
Provází ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D.

    V rámci projektu Husovy Louny 2015 pořádá lounské muzeum tři zájezdy. První proběhl v červnu a jeho účastníci mohli navštívit místo Husova umučení v Kostnici. Na srpen byl připraven druhý zájezd na jih Čech, ale pro malý počet přihlášených musel být zrušen. Nicméně jsme zvolili náhradní termín, a tak v sobotu 19. září bude třetí zájezd na Krakovec a o víkendu 24.-25.10. onen druhý zájezd do Husova rodného kraje.
     Během dvou dní chceme navštívit zejména Kozí Hrádek, Tábor a Husinec. Kozí Hrádek je nyní pouhou malebnou zříceninou. Ale v době svého rozkvětu v létě a na podzim 1413 zde pobýval Mistr Jan, odtud vyjížděl kázat do širokého okolí a zde dopsal i svou proslulou českou Postilu. Z Kozího Hrádku se vydáme do 2 km vzdáleného Sezimova Ústí, kde Hus napsal Jádro učení křesťanského. Po obědě nás však bude čekat husitské město Tábor. Tamní muzeum k Husovu 600. výročí připravilo největší výstavu v Čechách. Kromě toho je zde k husitství zaměřena celá moderní expozice otevřená před čtyřmi lety a je možné navštívit i rozsáhlé středověké podzemí. Večer plánujeme prohlídku města s průvodcem.
    Druhý den se mohou zájemci vydat na desetikilometrovou trasu podél Lužnice na zříceninu hradu Příběnice, kde roku 1394 Jindřich z Rožmberka věznil krále Václava IV. Poté, co hrad dobyli husité, uchýlila se sem početná skupina adamitů, kterou následně rozehnal Jan Žižka. Odpoledne nás čeká výlet do Husince, kde v rodném Husově domku a v okolních prostorách byla 30. května otevřena zcela nová multimediální expozice v rámci Centra Mistra Jana Husa.
    Průvodcem celého zájezdu bude historik a teolog Jaroslav Havrlant. Kdo nebude chtít do Sezimova Ústí a Příběnic cestovat pěšky, může se svést autobusem. Cena zájezdu 850 Kč zahrnuje nocleh, snídani i vstupy na výstavy. Zájemci se mohou přihlásit v lounském muzeu; srdečně Vás zveme.