Pěstební pokus přinesl své první výsledky

V sobotu 21. 5. 2016 se dostavil do Archeologického skanzenu Březno Prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D. Během své návštěvy vyhodnotil první výsledky pokusu s odlišnostmi růstu starých druhů pšenice. Hlavním závěrem jeho návštěvy je zjištění, že odlišnosti zkoumaných druhů pšenice jsou již v raném stádiu růstu velmi četné. Projevují se ve tvaru, vzrůstu i zbarvení rostlin.