přednáška - Sahara není jen písek

Pohled geologa na moře kamení.

Ve čtvrtek 11. 4. od 17 hod bude Mgr. Antonín Hluštík, CSc. přednášet o půvabech i nástrahách geologického mapování tisíců kilometrů čtverečných pouště, o každodenních drobných i životně důležitých starostech Středoevropana, pátrajícího pod žhavým sluncem, v písečných bouřích a v bludištích skal či písečných dun po důkazech pravěkého i současného života na území severní Afriky. Sahara, jak ji viděl a prožíval účastník československých geologických expedic v letech 1985-1987.

Jednotné vstupné 20 Kč.