OŽIVENÁ HISTORIE ARCHEOSKANZENU BŘEZNO

Přijďte strávit den ve společnosti starověkých válečníků. Dozvíte se a uvidíte, jak a pro co bojovali Germáni, Keltové i Římané.
Uvidíte ukázky zbraní i bojů a když se necháte pod vedením zkušených válečníků řádně vycvičit v bojových dovednostech, možná dokážete ubránit skanzen proti nájezdníkům.
27.8. od 9.00 hodin v Archeologickém skanzenu Březno u Loun