NOC KOSTELŮ

Lounské muzeum se osobou Jaroslava Havrlanta tradičně přidá k programu Noci kostelů.

Společně s Městským informačním centrem tentokrát pořádá poznávací a poutní cestu po okolních kostelech, které jsou většinou veřejnosti nepřístupné. Některé kostelíky již jsou krásně opravené nebo se právě opravují, jiné na opravu teprve čekají…

Trasa: Obora, Počedělice, Orasice, Koštice, Radonice, Slavětín, Vlčí, Černčice.

Autobus vyjíždí v 16:00 z Komenského nám. – od Billy a předpokládaný návrat je před 21. hodinou.

Autobus je již zcela obsazen.

 

Muzeum též pomáhá při přípravě výstavy "Lounsko a řeholní řády", která bude v kostele Nejsv. Trojice a 14 sv. Pomocníků přístupná v době 18:00 - 22:30.

 

Bližší informace viz

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost917

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=172

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=406