Noc kostelů

Na akci pořádané lounskou farností v chrámu sv. Mikuláše muzeum vystaví nově získaný obraz sv. Jana Nepomuckého z odstraněného postranního oltáře.

Přednášku Oltář – srdce kostela v 21 h. přednese J. Havrlant.

Podrobnější program na www.nockostelu.cz