Neuvěřitelný svět prvních zemědělců

Oblastní muzeum v Lounech ve spolupráci s Muzeem T. G. M. Rakovník a Ústav archeologické památkové péče středních Čech zvou na výstavu "Neuvěřitelný svět prvních zemědělců", která zajímavým a interaktivním způsobem představuje starší dobu kamennou. Výstava je koncipována tak, aby byla zajímavá i pro nejmladší návštěvníky, kteří mohou podle zájmu jak hledat odpovědi na otázky, tak například stavět studnu. Kromě významných exponátů a modelů můžete zhlédnout několik videí, poslechnout si rozhovor neolitických dětí, vyzkoušet dobové dovednosti i oděvy či zabubnovat u ohniště.

Budeme rádi, když fotografie pořízené při těchto aktivitách zašlete na adresu archeolog@muzeumlouny.cz Následně je zveřejníme na webových a facebookových stránkách muzea.
Fotogalerie

Neuvěřitelný svět prvních zemědělců - video