Nekatolické sakrální stavby Loun

Ve čtvrtek 29. července se koná letní komentovaná procházka městem spojená s prohlídkou kostela Československé církve husitské, Českobratrské církve evangelické a obřadní síně židovského hřbitova. Provází ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D.

Vychází se od muzea (Pivovarská 189) v 17.00 h.

Příspěvek na prohlídku dobrovolný.