Navštívil M. Jan Hus také Louny?

Přednáška v muzeu ve čtvrtek 15. října v 17 h.
Vzhledem k tomu, že na přelomu let 1412/1413 Hus pobýval v Žatci, je velmi pravděpodobné, že zavítal také do Loun a Slaného. Není to ovšem v rozporu s listem Lounským, v němž Hus říká, že zdejší měšťany na vlastní oči neviděl? O těchto spekulacích, o Husově korespondenci a díle zejména z doby jeho mimopražského exilu se více dozvíte na přednášce ThLic. Jaroslava Havrlanta, Th.D. Vstupné 20 Kč.