Návraty volyňských Čechů

Výstava přibližuje pouť českých emigrantů do Ruska od jejich příchodu v 19. století po jejich jednotlivé návraty do vlasti zapříčiněné různými událostmi. Ať už to byla 1. nebo 2. světová válka, v nichž se volyňští Češi aktivně zapojili po bok československých vojáků, nebo černobylská katastrofa. „Volyňáci“ přicházeli hlavně na místa opuštěná sudetskými Němci, ale v 90. letech osidlovali také domy opuštěné odchodem sovětských vojsk. Výstavu připravilo Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel.

Výstava bude otevřena v úterý 15.2. v 17 h. přednáškou Mgr. Dagmar Martinkové, Ph.D., předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel.

Na výstavě budou v prodeji publikace s volyňskou tématikou.