MUZEJNÍ NOC

Muzeum si Vás dovoluje pozvat na VII. Lounskou muzejní noc, která se uskuteční v pátek 2. června a bude připomínat velký požár a další katastrofy, které město v průběhu jeho bohaté historie postihly. Kromě muzea bude bohatý program i v dalších institucích: knihovně, Loutkovém divadle, Muzeu Zkamenělého lesa, Galerii města Loun, ZUŠ Louny, Sokole a Městském informačním centru. Jste srdečně zváni!