MLADÝ BADATEL

Muzeum pořádá přírodovědný kroužek, který se koná ve čtvrtek jednou za 14 dní a je určen pro děti ve věku 9 – 15 let. První schůzka 1. 10. 2020 od 15:30 do 17:00. 200,- Kč za pololetí. Zájemci se mohou hlásit, na email: macova@muzeumlouny.cz nebo na tel. 723 866 106. Kapacita omezena.


Provoz bude upravován podle aktuálních hygienických nařízení.