MLADÝ BADATEL

OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH pořádá
PRO DĚTI OD 9 DO 15 LET přírodovědný kroužek.

VEDOUCÍ: Ing. Lenka Macová
DEN: sudý ČTVRTEK
První schůzka 4. 10. 2018 
HODINA: 15.30 -17.00                                  
CENA: 200,- Kč za pololetí/  za celý rok 400,-Kč
MÍSTO: klubovna Oblastního muzea v Lounech

Kroužek se koná jednou za 14 dní a je určen pro děti ve věku 9 – 15 let.  Při činnosti kroužku je využívána badatelsky orientovaná metoda a cílem kroužku bude rozvíjet a pěstovat v dětech přirozenou zvídavost z oblasti přírody a fyzikálních jevů.
Přihlásit se lze na tel.777 580 963, email: macova@muzeumlouny.cz nebo v pokladně muzea.
Přejeme příjemný školní rok a těšíme se na spolupráci.