MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ

V roce 2015 budeme slavit Mezinárodní den muzeí pod heslem Muzea pro udržitelnou společnost. V rámci celé společnosti jsou muzea instituce, které slouží jejímu rozvoji.
Mezinárodní den muzeí se již tradičně slaví kolem 18. května.

Jednou z největších výzev současnosti na celém světě je přizpůsobení moderního způsobu života limitům přírody. Proměna fungování lidské společnosti směrem k principům hájícím trvalou udržitelnost světa vyžaduje nalézání nových způsobů myšlení a konání. V této proměně hrají muzea důležitou roli, mohou prosazovat trvalou udržitelnost a fungovat jako laboratoře pro zkoušení nových cest.
Muzea samotnou podstatou existence napomáhají zvyšování citlivosti vůči světu kolem nás. Muzea byla vytvořena pro to, aby pro budoucí generace uchovávala odkazy minulosti a přítomnosti. Snaha o utváření udržitelné společnosti není ničím jiným, než úsilím o uchování kvalit a možností současného života budoucím generacím.


U příležitosti Mezinárodního dne muzeí, bude v Oblastním muzeu v Lounech i v Archeologickém skanzenu Březno u Loun, v úterý 19. května, vstup zdarma. Otevírací doba je beze změn.
Jste srdečně zváni.