MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE V ARCHEOSKANZENU BŘEZNO

10.00 – 16.00 
Akce s bohatým programem, kterou by jste si opravdu neměli nechat ujít!

Z programu: experimentální tavba železné rudy a zpracování surového železa, ukázka keltské vesničky s komentovanými ukázkami řemesel (kovárna, lití bronzu, textilní řemesla…), přednášky Pravěké zbraně, Dlouhé mohyly pod Řípem, Počátky experimentální archeologie a osobnost Ivany Pleinerové, hudební vystoupení Šedovous – keltská harfa. Podrobný program v pozvánce.