METALURGIA - muzejní noc ve skanzenu

od 15.00 do 22.00

Tavba železné rudy v hliněné peci, extrakce téru ze dřeva, promítání, muzika, vyrábění, vaření...