Masopustní masky

10-17 hodin
Tvořivá dílnička na téma "Masopustní masky", je posledním doprovodným programem k výstavě "Čas radosti, rozmilosti".
Těšíme se na hojnou účast.
Vstupné 20 Kč.