MASOPUST

8.45–10.00 průvod

Společná akce určená hlavně školkám a školám. Třetí průvod masek se sejde v muzeu v 8.45 a půjde na náměstí, kde v 9.30 začíná hlavní program. Viz též program Městské knihovny.
http://www.mkl.cz/akce/masopustni-pruvod

Časový harmonogram pro „západní“ průvod:
sraz v muzeu

8.45 vychází průvod od muzea
9.10 děkan požehná průvodu před kostelem
9.30 slavnostní masopustní rej a stínání kobyly na Mírovém náměstí
10.00 předpokládaný konec