Louny a náš historik Martin Vostřel v ČT

V 5. díle pořadu České televize Zlatá dvacátá o 20. letech 1. republiky vystoupil muzejní historik PhDr. Martin Vostřel Ph.D a vyprávěl o lounské architektuře ve 20. letech 20. století. Podívejte se na záznam:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/14001765697-zlata-dvacata/221411033180005/