LOUNSKÉ MUZEUM V PROMĚNÁCH ČASU

Letošní rok si připomínáme 125 let od založení „Spolku musejního v Lounech“. K tomuto výročí se otevírá výstava, jež chce návštěvníkům ukázat historii muzea a jeho sbírek. V přízemí obou výstavních budov představíme nejrůznější zajímavé předměty, které většinou leží ukryté v depozitáři.

K výstavě je připraven i doprovodný program pro velké i malé návštěvníky. V gotické síni si návštěvníci mohou vyzkoušet práci muzejníků. Pomocí otisků si mohou vyrobit vlastní muzejní předmět a následně ho popsat a přiřadit mu evidenční kartu. Také se nám ve výstavě zatoulalo dvanáct zlatých káčátek, po kterých jsme vyhlásili detektivní pátrání, samozřejmě za sladkou odměnu.