LITERÁRNÍ A HISTORICKÝ ODKAZ MISTRA JANA HUSA

Výstava je vytvořena ilustrátorkou dětských knih Zdeňkou Študlarovou, která použila prvky komiksu. Její kresby, doplněny o texty, vycházejí z historických podkladů tak, aby přibližovaly co nejvěrněji historickou skutečnost. Společně vytvořený celek může posloužit jako výukový materiál pro žáky základních škol a studenty. S vtipem a humorem tak oslovuje hlavně mladší generaci. Odborným garantem výstavy se stal známý historik PhDr. Petr Čornej, DrSc.

Výstavu o slavném Jihočechovi připravila Městská knihovna Prachatice ve spolupráci s Církví československou husitskou k připomenutí 600. výročí upálení Mistra Jana Husa v Kostnici.  Louny jsou již dvacátým místem, kde mohou návštěvníci shlédnout tuto putovní výstavu.

Malí i velcí návštěvníci si v pokladně muzea budou moci zakoupit také omalovánky. Autorka Zdeňka Študlarová zvolila velmi jednoduché motivy z Husova života, které děti zvládnou  vymalovat a zároveň se hravou formou seznámí s postavou Mistra Janu Husa.