Listiny z lounského archivu

Na výstavě bude vůbec poprvé představen výběr listin a pečetidel uložených v okresním archivu. Soubor zahrnuje mj. panovnická privilegia v širokém časovém rozmezí od Jana Lucemburského po Ferdinanda Dobrotivého. Výstava pokryje území celého lounského okresu. Vystavena bude vůbec nejstarší písemnost archivu z roku 1309, žatecký kopiář Jana ze Žatce ze 14. století, listiny z 15. století získané roku 1993 z USA, privilegium pro lounské řezníky se státním znakem vydané Vladislavem Jagellonským, papežská bula pro postoloprtský klášter a mnoho dalšího zajímavého materiálu. Součástí výstavy bude ukázka práce restaurátorů. Vernisáž proběhne v úterý 13. 8. od 17 hodin. K návštěvě srdečně zvou autoři PhDr. Bohumír Roedl, PhDr. Jan Mareš a kurátor výstavy PhDr. Martin Vostřel.