LEGIONÁŘI LOUNSKA ZA SAMOSTATNOST ČESKOSLOVENSKA

25. 9. – 25. 11. 2018
   Výstavou věnovanou legionářům připomene Oblastní muzeum v Lounech 100 let od vzniku Československa. Rok 1918 znamenal pro většinu legionářů nejen konec války, ale i počátek republiky, za kterou nasazovali svůj život. Jen díky jejich bojové aktivitě a diplomatické činnosti zahraniční Československé národní rady v čele s T. G. Masarykem mohl samostatný stát vzniknout.
   Úvodem výstava vylíčí příčiny vzniku I. světové války a počátek formování a působení československých legií v Rusku, Francii a Itálii. Z regionálního hlediska se zaměří na vyhlášení samostatné republiky v Lounech, vztah Lounských k T. G. Masarykovi a na činnost jednoty Československé obce legionářské v Lounech během první republiky. Připomene rovněž zapojení legionářů Lounska do II. odboje za nacistické okupace.
   Těžiště expozice bude vycházet především z prezentace osudů vybraných legionářů, kteří z Lounska pocházeli, nebo s ním spojili svůj život později. Poprvé budou vystaveny materiály pocházející většinou z osobních pozůstalostí, doplněné předměty ze sbírek muzea, soukromých zdrojů, sběratelů, popř. dalších institucí. Jedná se hlavně o fotografie, legionářská alba, deníky, zbraně, uniformy a mnohé válečné výrobky.
   Výstava proběhne v Oblastním muzeu v Lounech od 25. září do 25. listopadu 2018. Doprovodnou akcí bude zejména autobusový zájezd na prohlídku Legiovlaku v Rakovníku a muzea T.G.M. v Lánech v sobotu 24. listopadu 2018. Návrat bude spojený s pietním aktem věnovaným Adolfu Svítkovi z Divic, padlému legionáři u Zborova.