Křest knihy Spolkový život v Lounech v letech 1860–1914

Oblastní muzeum v Lounech vydává za finančního přispění města Loun knihu Spolkový život v Lounech v letech 1860–1914. Druhá polovina 19. a počátek 20. století byly zlatou dobou spolkového života. Být členem spolku bývala často prestižní záležitost. Významné osobnosti města získávaly funkce předsedů či jednatelů a často navštěvovaly celou řadu spolků. Vytvářela se spletitá síť sociálních vztahů a utvářela se městská politika. V předvečer vypuknutí 1. světové války působilo v Lounech více než sedmdesát spolků s velice rozmanitým zaměřením. Kniha je doplněna unikátními dobovými fotografiemi. Křest publikace s vyprávěním autora Martina Vostřela se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince od 17 hodin v zasedací síni lounské radnice. Jste srdečně zváni.