KŘEST KNIHY Legionáři Lounska za samostatnost Československa

Podrobnější informace o knize pro novináře:
Bude se pravděpodobně prodávat jen v muzeu a na infocentru. Cena 280 Kč.

Legionáři Lounska za samostatnost Československa. Jiří Líšťanský – Jaroslav Havrlant

Publikace vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy konané ve dnech 25. 9. – 25. 11. 2018 v Oblastním muzeu v Lounech.
Publikace byla vydána s finanční podporou Ministerstva kultury.

Předmluva: Vladimír A. Hons; textové i obrazové podklady ke kapitolám: T. G. Masaryk a Louny připravil Michal Pehr; Augustin Charvát a Josef Vladimír Svítek připravil Jaromír Tlustý; Otakar Löbl připravil Miroslav Blažek.

A zde je něco z obsahu i s heslovitým komentářem v závorce:
Československé legie 1914–1920
Louny za Velké války
Vznik republiky v Lounech
T. G. Masaryk a Louny
Lípa svobody
Československá obec legionářská v Lounech
Legionáři Lounska ve II. odboji 1939–1945
Medailony vybraných legionářů z Lounska:
Vladimír Snopek
Josef Toman
Augustin Charvát  (Rota Nazdar, letec)
Adolf Svítek   (padl u Zborova)
Rudolf Zahrádka
Karel Svítek
Josef Žižka
Josef Krofta
Josef Trousílek
Adolf Uhlík
Ludvík Kryl
Josef Vladimír Svítek
Josef Charvát   (dědeček režiséra Císařovského)
Otakar Löbl
Jaroslav Štrombach (kontroverzní čestný občan města)
Josef Klobása (italský domobranec)
Jaroslav Evald (popraven v Berlíně)
Vzpomínky – svědectví – dopisy – deníky legionářů
Padlí a zemřelí legionáři Lounska v letech 1914–1920