KOUZLO SVĚTLA 2017

KOUZLO SVĚTLA 2017
od 20.00 do 24.00
GABRIELA PROCHAZKA: SCHRÖDINGEROVA KOČKA
Instalace v muzejním sklepě č.p.28, provedená mladou českou vizuální umělkyní Gabrielou Prochazkou, odkazuje na myšlenkový experiment, někdy popsaný jako paradox, který vymyslel rakouský fyzik Erwin Schrödinger v roce 1935. Práce je Mementem mori, které je důležitou součástí asketických disciplín jako prostředku ke zdokonalování osobnosti tím, že kultivuje odloučení a jiné ctnosti a přeměňuje pozornost na nesmrtelnost duše a posmrtný život. Můžeme vidět část mrtvé kočky, do níž se přivádí nový život se světelnými zdroji - fluorescenčními trubicemi a LED diodami a iluze životního rytmu s reproduktorem.






Dokumenty ke stažení: